View Post

Jak powinien mówić 6- i 7-latek?

Jak pisałam we wcześniejszych artykułach, okres swoistej mowy dziecięcej można podzielić na mniejsze etapy, które następują po sobie wraz ze zwiększającymi się umiejętnościami dziecka w zakresie rozwoju mowy. Ostatnim etapem swoistej mowy dziecięcej jest okres przypadający na 6-7 lat, w którym precyzują się wszystkie funkcje mowy oraz szlifują wcześniejsze umiejętności. Zatem jak powinien mówić 6- i 7-latek? Na tym etapie …